Πάλι Τούμπα @ Ηλεκτρικά @ Πάτρα!

gtc230619finalpatra230619

  • Τελικός, νίκη Κυριαζή
  • Μόλις 6ος ο Νικολακό, και μόλις 7ος ο Duke!
  • Οπότε πάμε παρακάτω!
  • Στα stock, νίκη Αμαξά

By ΕΛΜΕ and RCCars