Ευρωπαικό Buggy Τέλος Προκριματικών

tq120719ongaro120719

  • Ongaro στο πιστάκι του έκανε TQ
  • Δεν γέμισε το Euro, 138 συμμετοχές, κρίση in Europe
  • Παπαρέγκας 89 Περογιαννάκης 11 Καλαμάκης 136