Πινακάκια 1/10 Αργος & Αλλαγή Στα Stock

mod130719

  • Modified

stock130719

  • Stock

Οσον αφορά την κατηγορία Stock εγινε η εξής αλλαγή: Εγιναν διευκρινήσεις μετά από άρνηση οδηγού να δώσει μοτέρ για έλεγχο. Ετσι γράφτηκε αναλυτικά οτι τα μοτέρ θα περνάνε απο έλεγχο KV που δεν πρέπει να ξεπερνάν τα 3200 Οι κανονισμοί ήταν σαφέστατοι, δυστυχώς ο καθένας τους ερμηνεύει όπως τον βολεύει και επίσης υπάρχουν παιχνίδια στρατηγικής.

By ΕΛΜΕ