Βάθρα @ Buggy King!

af020220

A Final 1 Χριστοδούλου 2 Ζαγορίσος 3 Μπορνόβας

bf020220

B Final 1 Αρέφ 2 Σταθόπουλος 3 Γιαννίτσας

cf020220

C Final 1 Υφαντίδης 2 Δαδίτσος 3 Παπαγεωργίου

df020220

D Final 1 Ψαρράς 2 Νικολάου 3 Κλωνής