Αγγελίες

  • Δωρεάν αγγελίες για ιδιώτες
  • Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα καθώς και αυτό της μη δημοσίευσης
  • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συναλλαγή
  • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα κείμενα που στέλνονται
  • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε έχει σχέση με το περιεχόμενο
  • Το τηλέφωνό σας είναι σημαντικό για τις αγγελίες!
  • Οι παλαιότερες αγγελίες αφαιρούνται
  • Στείλτε στο info@rccars.gr
  • Agama A215 Ninja B02 2 servo Savox 1268 πολλά spares, 6974126659
  • Δύο Mugen MBX7R καλή κατάσταση, πολλά spares, 6944852852
  • Futaba 4PKRS, άριστη, 250 euros, 6945778389 SMS
  • Servos, Futaba HV9352 60 euros, s9350, 40 euros, 6945778389 SMS
  • Servos, Savox 2274, 80 euros, σαν καινούργια, 6945778389, SMS
  • Bullitt B219 εξάτμιση, συμπλέκτες, άριστος, 230 euros, 6945778389 SMS
  • Hpi Sprint 2 Drift, έχει τρέξει 10 φορές, άριστο, 250 euros, 6981653522
  • JQ White, μοτέρ Alpha Dragon, pipe Alpha 2090, 250 euros, 6944648548
  • JQ Yellow, μοτέρ Alpha A852 με 2 σασί, lexan, λάστιχα, 180 euros, 6944648548
  • Kyosho Inferno GT2 Corvette, καινούργιο σασί και μηχανή, εξάτμιση, 6948660334
  • Kyosho V One RRR & LRP engine, spares, 20.00 με 22.00 6988717120
  • Futaba 4PK 130 euros, 6944852852
  • JQ Yellow, 1 αγώνα, 200 euros, Novarossi Bonito 100 euros, 6936918845
  • LRP S10 Buggy, 90 euros, 6997410026
  • Capricorn Lab C02 WC 1/10 6936117978
  • Team Associated RC8 με πολλά options, άψογη κατάσταση, 6948600745
  • Hudy pit board 30 euros, Futaba 3GR 60 euros, pipe OS 35 euros, 6955065495
  • Φορτιστής Hot Bodies 40 euros, μίζα 40 euros, LRP power, 30 euros, 6955065495
  • Ζητείται μοτέρ & ESC 1/10 ηλεκτρικό, καλή κατάσταση, 6932288458
  • KO Helios EX10 40 FM lipo, τσάντα, servo Futaba 9450 140 euros, 6944448951
  • Δύο Agama A8 πολλά spares & options, Alpha A852 500 euros, 6944852852
  • JQ Yellow, new chassis & καπάκι, 190 euros, 6948577257
  • Xray XB9 2013 λίγα λίτρα, new body, 230 euros, 6948577257
  • ΤLR 22 1/10 καινούργιο, 180 euros, 6948577257
  • Φορτιστής LRP Pulsar 2 30 euros, 6930500357
  • Φορτιστής Orion και Discharger Orion 30 euros, 6930500357
  • Losi 8ight RTR 270 euros, new, 6977251341
  • GS Racing CL1 RTR 200 euros, new,6977251341
  • SWorkz 350 BK1 σχεδόν new, options, 21 NVision 200 euros, 6974776943
  • XRAY NT1 EC10 λίγη χρήση, κομπλέ, 550 euros, 6946291579