Αγγελίες

 • Δωρεάν αγγελίες για ιδιώτες
 • Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα καθώς και αυτό της μη δημοσίευσης
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συναλλαγή
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα κείμενα που στέλνονται
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε έχει σχέση με το περιεχόμενο
 • Το τηλέφωνό σας είναι σημαντικό για τις αγγελίες!
 • Οι παλαιότερες αγγελίες αφαιρούνται
 • Στείλτε στο info@rccars.gr
 • Agama A215 Ninja B02 2 servo Savox 1268 πολλά spares, 6974126659
 • Δύο Mugen MBX7R καλή κατάσταση, πολλά spares, 6944852852
 • Futaba 4PKRS, άριστη, 250 euros, 6945778389 SMS
 • Servos, Futaba HV9352 60 euros, s9350, 40 euros, 6945778389 SMS
 • Servos, Savox 2274, 80 euros, σαν καινούργια, 6945778389, SMS
 • Bullitt B219 εξάτμιση, συμπλέκτες, άριστος, 230 euros, 6945778389 SMS
 • Hpi Sprint 2 Drift, έχει τρέξει 10 φορές, άριστο, 250 euros, 6981653522
 • JQ White, μοτέρ Alpha Dragon, pipe Alpha 2090, 250 euros, 6944648548
 • JQ Yellow, μοτέρ Alpha A852 με 2 σασί, lexan, λάστιχα, 180 euros, 6944648548
 • Kyosho Inferno GT2 Corvette, καινούργιο σασί και μηχανή, εξάτμιση, 6948660334
 • Kyosho V One RRR & LRP engine, spares, 20.00 με 22.00 6988717120
 • Futaba 4PK 130 euros, 6944852852
 • JQ Yellow, 1 αγώνα, 200 euros, Novarossi Bonito 100 euros, 6936918845
 • LRP S10 Buggy, 90 euros, 6997410026
 • Capricorn Lab C02 WC 1/10 6936117978
 • Team Associated RC8 με πολλά options, άψογη κατάσταση, 6948600745
 • Hudy pit board 30 euros, Futaba 3GR 60 euros, pipe OS 35 euros, 6955065495
 • Φορτιστής Hot Bodies 40 euros, μίζα 40 euros, LRP power, 30 euros, 6955065495
 • Ζητείται μοτέρ & ESC 1/10 ηλεκτρικό, καλή κατάσταση, 6932288458
 • KO Helios EX10 40 FM lipo, τσάντα, servo Futaba 9450 140 euros, 6944448951
 • Δύο Agama A8 πολλά spares & options, Alpha A852 500 euros, 6944852852
 • JQ Yellow, new chassis & καπάκι, 190 euros, 6948577257
 • Xray XB9 2013 λίγα λίτρα, new body, 230 euros, 6948577257
 • ΤLR 22 1/10 καινούργιο, 180 euros, 6948577257
 • Φορτιστής LRP Pulsar 2 30 euros, 6930500357
 • Φορτιστής Orion και Discharger Orion 30 euros, 6930500357
 • Losi 8ight RTR 270 euros, new, 6977251341
 • GS Racing CL1 RTR 200 euros, new,6977251341
 • SWorkz 350 BK1 σχεδόν new, options, 21 NVision 200 euros, 6974776943
 • XRAY NT1 EC10 λίγη χρήση, κομπλέ, 550 euros, 6946291579

No Comments

Leave a reply